Wypowiedzenie OC – jak zrezygnować z umowy z ubezpieczycielem?

30 czerwca 2023

Na rynku  jest wielu ubezpieczycieli. Dzięki temu można porównywać oferty ubezpieczenia i wykupić OC w innej firmie niż masz aktualnie polisę. Musisz jednak złożyć wypowiedzenie. Sprawdzimy, jak to zrobić i kiedy jeszcze możesz wypowiedzieć polisę.

Zasady złożenia wypowiedzenia polisy OC do ubezpieczyciela określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dzięki temu nie musisz przepłacać u jednego ubezpieczyciela. Wypowiedzenie możesz złożyć sam lub przez agenta. Podpowiemy, co mu zawierać dokument i w jakim czasie go złożyć.

Jakie informacje musi zawierać wypowiedzenie umowy OC?

Wypowiedzenie jest dokumentem, który musi być złożony na piśmie. W internecie jest dużo wzorów do pobrania. Nie zawsze jednak zawierają wszystkie niezbędne dane. Oto, co powinno znaleźć się na wypowiedzeniu:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania posiadacza pojazdu,
 • nazwa firmy ubezpieczeniowej i jej adres,
 • numer polisy,
 • numer rejestracyjny i marka pojazdu,
 • podstawa prawna, czyli art. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dokument musi zostać własnoręcznie podpisany.

Jak wysłać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Jeżeli masz już wypełniony i podpisany dokument, pozostaje przekazać go ubezpieczycielowi. Możesz zrobić to na trzy sposoby:

 • udać się do placówki stacjonarnej,
 • wysłać dokument pocztą tradycyjną,
 • wysłać skan dokumentu mejlem.

Pamiętaj, aby zawsze pobrać potwierdzenie złożenia wypowiedzenia u agenta oraz potwierdzenie nadania listu na poczcie lub wysłania mejla. Gdy ubezpieczyciel nie zarejestruje wypowiedzenia z właściwą datą i polisa odnowi się automatycznie, będziesz mieć podstawę do odwołania i dowód wypełnienia obowiązku – radzi ekspert ubezpieczeń.

Jak działa generator wypowiedzenia OC?

Generator wypowiedzenia jest dobrym narzędziem dla osób, które nie chcą ręcznie wypełniać druku wypowiedzenia. W internecie można znaleźć formularze, które trzeba wypełnić swoimi danymi oraz danymi pojazdu i polisy, którą chcesz wypowiedzieć. Pobierzesz wtedy gotowy druk, który wystarczy podpisać własnoręcznie. Generator wypowiedzenia zawiera aktualne dane towarzystw – ich adresy pocztowe i mejle, co ułatwia późniejszą wysyłkę dokumentu.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC zawartą na 12 miesięcy?

Polisę OC zawartą na 12 miesięcy można wypowiedzieć w kilku sytuacjach przewidzianych przez ustawodawcę. Każdej dotyczy określony artykuł w ustawie. Sprawdźmy, czego dotyczą i kiedy można wysłać wypowiedzenie.

Wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia

W sytuacji, gdy zawarłeś umowę w innym towarzystwie, musisz wypowiedzieć aktualną polisę. Jeżeli tego nie zrobisz odnowi się ona automatycznie. Składając wypowiedzenie musisz powołać się na art. 28  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dokument musisz złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania polisy.

Przykład:

Pan Hubert otrzymał list przypominający o odnowieniu polisy z Compensy. Za OC Hyundaia Tucsona musiałby zapłacić 863 zł. Pan Hubert skorzystał z porównywarki i znalazł OC w Trasti za 547 zł. Od razu wykupił polisę i złożył wypowiedzenie do Compensy, wysyłając mejla ze skanem podpisanego wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy OC po jej automatycznym odnowieniu

Ta możliwość przydaje się osobom, które zapomniały wysłać wypowiedzenia z art. 28 przed końcem okresu ochrony. Gdy polisa odnowi się automatycznie, a ty masz zawartą polisę w innej firmie możesz złożyć wypowiedzenie z art. 28 a. Za wykorzystany czas ochrony musisz zapłacić. Im szybciej przypomni ci się o złożeniu dokumentu, tym mniej zapłacisz.

Przykład:

Pan Mateusz miał polisę OC na swojego Seata Leona w Ergo Hestii. Gdy kończyła mu się polisa poszukał korzystniej oferty i ją znalazł. Zamiast płacić 639 zł na wznowieniu, zapłacił 417 zł w Link4. Zapomniał jednak złożyć wypowiedzenia. Przypomniało mu się dopiero po otrzymaniu upomnienia do zapłaty za odnowioną polisę z Ergo Hestii. Było to 2 tygodnie po terminie rozpoczęcia polisy. Pan Mateusz złożył wypowiedzenie z art. 28a. Ergo Hestia przeliczyła, że za wykorzystany czas ochrony pan Mateusz musi zapłacić 25 zł.

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość

Z odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli przez telefon lub internet możesz odstąpić w terminie 30 dni od zawarcia. Jest taka możliwość dzięki art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta. W sytuacji, gdy zawarłeś już polisę OC, a później znalazłeś jeszcze lepszą ofertę, masz prawo odstąpić od pierwszej umowy.

Kiedy można wypowiedzieć umowę OC po zakupie samochodu?

Gdy kupiłeś auto i polisa po zbywcy przeszła na ciebie możesz z niej korzystać do końca trwania ochrony. Ta sytuacja jest korzystna, gdy polisa jest opłacona przez poprzedniego właściciela, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie robi rekalkulacji składki. Często jednak zdarza się, że polisa jest rozłożona na raty albo ubezpieczyciel zrekalkuluje składkę. Nie musisz wtedy opłacać tej polisy. Masz prawo ją wypowiedzieć w dowolnym momencie. Jeżeli chcesz zrezygnować z polisy po zbywcy, możesz wypowiedzieć tę polisę z art. 31. Tego dnia musisz także wykupić nową, aby nie było ani jednego dnia przerwy w ubezpieczeniu.

Pamiętaj, że OC po zbywcy nie przedłuża się automatycznie, więc jeżeli zdecydujesz, że będziesz korzystał z polisy po zbywcy musisz pilnować terminu zakończenia polisy. Choćby jeden dzień przerwy w OC będzie skutkował karą z UFG. Opłaty karne są uzależnione od minimalnego wynagrodzenia w danym roku oraz długości przerwy w ubezpieczeniu i rodzaju nieubezpieczonego pojazdu. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrasta od 1 lipca, dlatego kary także będą wyższe. Poniżej wysokość kar dla samochodów osobowych:

od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023:

 • brak polisy OC do 3 dni – 1400 zł,
 • brak polisy OC od 4 do 14 dni – 3490 zł,
 • brak polisy OC ponad 14 dni – 6980 zł.

od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023:

 • brak polisy OC do 3 dni – 1440 zł,
 • brak polisy OC od 4 do 14 dni – 3600 zł,
 • brak polisy OC ponad 14 dni – 7200 zł.

Jak zrezygnować z OC po sprzedaży samochodu?

Jeżeli sprzedałeś samochód, musisz przekazać polisę OC nowemu właścicielowi. Nie możesz wypowiedzieć tej polisy. Wypowiedzieć może tylko nabywca. Jeżeli tak się stanie, wtedy będziesz mógł zwrócić składkę z polisy OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe powinno cię o tym poinformować i poprosić o podanie numeru konta do wypłaty niewykorzystanej składki.

Kiedy umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu?

Polisa OC może rozwiązać się nie tylko z powodu wypowiedzenia. Sprawdźmy, jakie sytuacje rozwiązania polisy przewiduje art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Polisa OC ulega rozwiązaniu po wyrejestrowaniu pojazdu

W sytuacji, gdy zezłomujesz samochód, musisz go potem wyrejestrować. Następnie trzeba zgłosić to też do ubezpieczyciela. Gdy nie ma przedmiotu ubezpieczenia, rozwiązuje się polisa. Towarzystwo zwróci ci także składkę za niewykorzystany czas ochrony.

Polisa OC rozwiązuje się z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości firmy ubezpieczeniowej

Nie jest to często spotykana sytuacja, ale możliwa. Gdy towarzystwo ubezpieczeniowe ma problemy finansowe i złoży wniosek o upadłość, klienci pozostają bez ochrony. Polisa OC rozwiązuje się po 3 miesiącach od ogłoszenia upadłości. Wtedy trzeba wykupić nową polisę, aby nie było przerwy w ubezpieczeniu.

Polisa OC rozwiązuje się z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą

W sytuacji, gdy przeprowadzisz się do innego kraju i tam zarejestrujesz samochód, musisz wyrejestrować go w Polsce. Następnie zgłosić to do ubezpieczyciela, aby rozwiązać polisę. Możesz też liczyć na zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony.

Czy trzeba wypowiedzieć OC po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej?

Po kradzieży samochodu musisz wyrejestrować go z Wydziału Komunikacji, następnie ten fakt należy zgłosić do ubezpieczyciela. Nie trzeba składać wypowiedzenia, ponieważ na podstawie dokumentów z Wydziału Komunikacji umowa OC ulegnie rozwiązaniu, a ty możesz liczyć na zwrot niewykorzystanej składki. Podobnie jest w przypadku szkody całkowitej. Wrak auta należy zezłomować. Dokumenty złożyć do Wydziału Komunikacji. Na tej podstawie pojazd zostanie wyrejestrowany. Dalej trzeba zgłosić to do ubezpieczyciela i wtedy polisa OC zostanie rozwiązana, a ty otrzymasz zwrot składki.

O czym pamiętać przy składaniu wypowiedzenia OC?

Złożenie dokumentu wypowiedzenia polisy OC w niewłaściwym terminie może skutkować poważnymi konsekwencjami np. przerwą w ubezpieczeniu. Sprawdźmy, na co jeszcze zwrócić uwagę, aby wypowiedzenie zostało złożone poprawnie:

 • po złożeniu wypowiedzenia weź potwierdzenie przyjęcia od agenta lub potwierdzenia nadania na poczcie,
 • wypowiedzenie musi zostać podpisane przez właściciela pojazdu własnoręcznie,
 • wypowiedzenie z art. 28 warto wysłać na kilka dni przed końcem okresu ochrony, aby towarzystwo miało czas na rejestrację dokumentu i brak odnowienia polisy, wysyłka na dzień przed jest dozwolona, ale dokument może np. utknąć na poczcie,
 • w przypadku wypowiedzenia polisy po zbywcy z art.31, koniecznie tego samego dnia musisz wykupić nową polisę,
 • wypowiadając polisę OC, upewnij się, że masz aktualną polisę OC w innym towarzystwie, aby nie było przerwy w ubezpieczeniu.

Wypowiedzenie OC – co warto wiedzieć?

 1. Ustawa daje możliwość wypowiedzenia polisy OC rocznej oraz polisy po zbywcy.
 2. Po kradzieży, wywozie pojazdu za granicę lub złomowaniu samochodu polisa OC ulega rozwiązaniu.
 3. Wypowiedzenie można złożyć w biurze ubezpieczyciela, przesłać mejlem lub pocztą tradycyjną.
 4. Wypowiedzenie musi być podpisane własnoręcznie przez właściciela pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie OC

Czy można złożyć wypowiedzenie na infolinii?

Nie. Wypowiedzenie musi zostać złożone na piśmie. Na dokumencie z właściwymi danymi trzeba złożyć własnoręczny podpis. Tylko w takiej formie wypowiedzenie będzie skuteczne.

Czy niewypowiedziana polisy po zbywcy jest automatycznie przedłużana na kolejny rok?

Nie. Polisa nie wznawia się automatycznie. Polisa po zbywcy wygasa w dniu zakończenia ochrony. Trzeba wtedy wykupić nową polisę, aby zachować ciągłość w ubezpieczeniu OC.

Czy liczy się data nadania wypowiedzenia czy dostarczenia?

Jeżeli wypowiedzenie wysyłasz za pośrednictwem Poczty Polskiej liczy się data nadania. Jest to korzystne dla kierowcy, ponieważ czasem mogą być opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, a gdy wysyłasz wypowiedzenie na ostatnią chwilę mogłoby ono nie dotrzeć we właściwym terminie.