Krótkoterminowe ubezpieczenie OC – ile kosztuje OC na miesiąc?

30 czerwca 2023

Wszyscy posiadacze aut mają obowiązek ubezpieczyć swój samochód w ramach OC. Okres polisy nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Od tej sytuacji są jednak wyjątki. Sprawdzimy, kto i kiedy może kupić polisę krótkoterminową oraz ile to kosztuje.

Z polisami krótkoterminowymi najczęściej mogli się zetknąć kierowcy, którzy kupili samochód z komisu lub sprowadzili z zagranicy. OC krótkoterminowe mogą wykupić też właściciele aut historycznych. Sytuacje, w których można wykupić krótkoterminową polisę OC są określone w ustawie.

Co to jest OC krótkoterminowe?

OC krótkoterminowe to polisa OC, która trwa krócej niż rok. Najczęściej OC krótkoterminowe trwa 30 dni lub 3 miesiące w przypadku pojazdów wolnobieżnych. Zakres tego ubezpieczenia jest taki sam jak polisy OC całorocznej. Sumy gwarancyjne wynoszą:

 • 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia w przypadku szkód na osobie,
 • 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia w przypadku szkód w mieniu.

Polisa OC działa w Polsce oraz w państwach, które są w Porozumieniu Wielostronnym, a więc w całej Unii Europejskiej oraz m.in. w Andorze, Islandii, Norwegii, Serbii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Bośnie i Hercegowinie, Czarnogórze.

Czy trzeba wypowiadać OC krótkoterminowe?

OC krótkoterminowe nie wznawia się automatycznie na kolejny okres. Nie trzeba go też wypowiadać w przeciwieństwie do OC całorocznego. Z OC krótkoterminowego najczęściej skorzystasz przy zakupie pojazdu. Musisz później pamiętać, aby wykupić kolejną polisę OC, żeby nie było przerwy w ubezpieczeniu. Nawet za jeden dzień spóźnienia możesz zapłacić karę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość kary oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia w kraju. W przypadku samochodów osobowych kara to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto. Stawki kar są także uzależnione od długości przerwy w ubezpieczeniu. W 2023 r. opłaty za brak OC wynoszą:

od 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023:

 • brak polisy OC do 3 dni – 20% opłaty karnej, czyli 1400 zł,
 • brak polisy OC od 4 do 14 dni – 50% opłaty karnej, czyli 3490 zł,
 • brak polisy OC ponad 14 dni – 100% opłaty karnej, czyli 6980 zł.

od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023:

 • brak polisy OC do 3 dni – 20% opłaty karnej, czyli 1440 zł,
 • brak polisy OC od 4 do 14 dni – 50% opłaty karnej, czyli 3600 zł,
 • brak polisy OC ponad 14 dni – 100% opłaty karnej, czyli 7200 zł.

W przypadku samochodów ciężarowych kary są jeszcze wyższe. Należy pamiętać, że np. busy i samochody dostawcze są klasyfikowane jako ciężarowe.

Kto i kiedy może skorzystać z krótkoterminowego OC?

O tym jakie pojazdy mogą zostać objęte ubezpieczeniem krótkoterminowym mówi art. 27 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. Sprawdźmy, jakie to pojazdy:

 1. zarejestrowane czasowo,
 2. sprowadzone z zagranicy,
 3. sprzedawane w komisach,
 4. historyczne i zabytkowe,
 5. wolnobieżne,
 6. wykorzystywane do jazd testowych.

Poniżej opiszemy zasady zawierania ubezpieczenia krótkoterminowego dla tych pojazdów.

Pojazdy zarejestrowane czasowo

W przypadku, gdy pojazd zostanie zarejestrowany czasowo można wykupić OC krótkoterminowe. Zazwyczaj czasowa rejestracja trwa nie dłużej niż 30 dni. Polisę można wykupić maksymalnie do końca trwania czasowej rejestracji. Najczęstsze przyczyny czasowej rejestracji to wywóz samochodu za granicę, zakup samochodu z zagranicy i możliwość przejazdu po polskich drogach. O czasową rejestrację można się także starać w przypadku potrzeby przejazdu na stację kontroli, aby wykonać naprawę lub przeprowadzić badanie techniczne.

Pojazdy sprowadzone z zagranicy

W przypadku, gdy sprowadzasz auto z zagranicy i jest ono tam zarejestrowane, możesz wykupić OC krótkoterminowe. Polisa jest wystawiana na 30 dni. Czasem polisa jest nazywana także „ubezpieczeniem granicznym”, ponieważ dotyczy aut zarejestrowanych poza granicami Polski. Pamiętaj, że taką polisę możesz wykupić tylko raz. Kolejne ubezpieczenie musi zostać zawarte na 12 miesięcy.

Pojazdy sprzedawane w komisach

W dwóch powyższych sytuacjach polisy mogą nabyć zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. W przypadku pojazdów sprzedawanych w komisach OC na 30 dni mogą wykupić tylko właściciele komisów samochodowych oraz firmy, które mają wpisane w PKD sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów. Dla takich firm to sporo udogodnienie i oszczędności. Polisy krótkoterminowe są tańsze, wiele samochód też zdąży się sprzedać w krótkim czasie i sprzedawca nie musi wykupować i opłacać rocznej polisy. Jednak to rozwiązanie ma także pewną wadę. Właściciel komisu musi pilnować dat końca ochrony polis krótkoterminowych, ponieważ nie przedłużają się one automatycznie, a pojazdy zarejestrowane w Polsce muszą mieć ciągłość polis OC. W przypadku braku sprzedaży, właściciel musi pamiętać o przedłużeniu ochrony. Gdy jego komis liczy kilkanaście aut musi być bardzo uważny.

Pojazdy historyczne i zabytkowe

Ustawa oferuje możliwość zakupu polis krótkoterminowych dla właścicieli aut zabytkowych i historycznych. Samochody zabytkowe to te, która mają co najmniej 40 lat oraz te, które mają co najmniej 25 lat i zostały uznane za unikatowe lub takie, które maja szczególne znaczenie dla historii motoryzacji. Pojazdy te zazwyczaj nie są w ciągłym ruchu na drogach publicznych i polisa może zostać wykupowana tylko, gdy taki wyjazd będzie miał miejsce. Dodatkowo właściciele tych aut nie muszą pamiętać o ciągłości polisy. W przypadku ciągłość OC nie musi być zachowana. Wiele osób korzysta jednak z polis całorocznych, które są tańsze dla aut historycznych w porównaniu z innym samochodami. Mogą liczyć na nawet 70% zniżki na OC.

Pojazdy wolnobieżne

Na pojazdy wolnobieżne można wykupić polisy krótkoterminowe, które są ważne nie krócej niż 3 miesiące. Definicja pojazdu wolnobieżnego zawarta jest w art. 2 ust. 34 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pojazdy wolnobieżne to pojazdy, których konstrukcja nie pozwala na prędkość wyższą niż 25 km/h. Zaliczają się do nich:

 • maszyny rolnicze tj. kombajny, sadzarki, prasy, zgrabiarki,
 • maszyny budowlane tj. koparki, ładowarki, walce, wiertnice,
 • maszyny leśne tj. karczowniki, wciągarki, rębaki.

Pojazdy wykorzystywane do jazd testowych

To najnowsza możliwość zakupu polis krótkoterminowych. Wprowadzona została w 2019 roku. Polisę można zawrzeć na okres ważności profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, ale nie mniej niż 30 dni. Ubezpieczenie krótkoterminowe mogą wykupić jednostki badawcze producentów pojazdów do jazd testowych lub przedsiębiorcy, którzy mają firmę na terenie Polski.

Ile kosztuje OC krótkoterminowe i gdzie kupić taką polisę?

OC krótkoterminowe jest dużo tańsze niż roczne polisy. Niektóre towarzystwa tj. Link4 mają określoną stawkę za OC krótkoterminowe dla pojazdów osobowych i jest to 75 zł za 30 dni. W przypadku pojazdów dostawczych jest to 100 zł. Inne firmy wyliczają składkę OC krótkoterminowego na podstawie indywidualnych wyliczeń dla każdego kierowcy. Składki mogą być nawet niższe niż 75 zł, ale także i wyższe.

Ubezpieczyciele wyliczając składkę OC oceniają ryzyko wystąpienia szkody. Potrzebne im są do tego dane auta m.in. marka, model, pojemność oraz dane właściciela m.in. historia polisowo-szkodowa, wiek, adres zamieszkania. Dzięki temu mogą ustalić cenę OC rocznego, jak i krótkoterminowego.

Gdzie ubezpieczyć samochód, gdy kończy się polisa krótkoterminowa?

W przypadku pojazdów wolnobieżnych i historycznych nie musisz zachować ciągłości OC. Potrzebujesz polisy tylko na okres użytkowania pojazdu. Inaczej jest w przypadku samochodów osobowych. Gdy masz polisę, krótkoterminową, pamiętaj, że nie przedłuży się ona automatycznie. Musisz wykupić kolejną polisę. W przypadku samochodów sprowadzonych lub kupionych z komisu, kolejna polisa to roczna polisa. Aby nie przepłacać warto skorzystać z porównywarki, w której w jednym miejscu można sprawdzić oferty różnych ubezpieczycieli. Nie musisz już chodzić od placówki do placówki, albo szukać oferty po różnych stronach internetowych. Możesz to zrobić w jednym miejscu o dowolnej porze. Dzięki temu możesz zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Przykład:

Pani Agnieszka kupiła samochód z komisu z polisą 30-dniową. Od razu po zakupie sprawdziła do kiedy jest ubezpieczone auto i wykupiła polisę z datą końca krótkoterminowej. Nie otrzyma kary za brak ubezpieczenia, a także zaoszczędziła ponad 300 zł. Jej najtańsza oferta wyniosła 350 zł, a inne towarzystwa za ten sam zakres ochrony, czyli OC oferowały nawet 700 zł.

OC krótkoterminowa – co warto wiedzieć?

 1. OC krótkoterminowe można wykupić tylko na pojazdy określone w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.
 2. Cena OC krótkoterminowego to ok. 75 zł.
 3. Polisa krótkoterminowa nie wznawia się automatycznie oraz nie trzeba jej wypowiadać.
 4. Trzeba zachować ciągłość OC dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce, w przeciwnym razie UFG nałoży karę finansową.

FAQ – najważniejsze pytania i odpowiedzi o krótkoterminowe ubezpieczenie OC

Czy można do OC krótkoterminowego dokupić assistance?

Nie. Do OC krótkoterminowego nie można dokupić żadnych polis dobrowolnych. Można natomiast kupić assistance krótkoterminowy jako oddzielną polisę. Najczęściej korzystają z tego osoby, które wyjeżdżają na wakacje i potrzebują dodatkowej ochrony.

Czy szkoda spowodowana pojazdem ubezpieczonym w ramach OC krótkoterminowego wpływa na historię ubezpieczenia?

Tak. Każda szkoda jest raportowana do UFG, także szkody spowodowane pojazdami ubezpieczonymi w ramach OC krótkoterminowego np. pojazdami wolnobieżnymi. Po zgłoszeniu szkody przez poszkodowanego ubezpieczyciel ma obowiązek przekazać te informacje do UFG.

Czy każdy ubezpieczyciel oferuje OC krótkoterminowe?

Każdy ubezpieczyciel, który ma w ofercie OC, nie może odmówić zawarcia umowy krótkoterminowej. Jednak są towarzystwa ubezpieczeniowe, które nie chcą przyjmować do ryzyka OC krótkoterminowego, dlatego zniechęcają klientów do jego zakupu poprzez bardzo wysokie stawki.

Jak ubezpieczyciele weryfikują kto może zawrzeć OC krótkoterminowe?

Ubezpieczyciele muszą sprawdzić czy ktoś jest uprawniony do zawarcia OC krótkoterminowego. Towarzystwo ubezpieczeniowego może zweryfikować dokumenty. W przypadku komisów, można sprawdzić czy faktycznie ma wpisane właściwe PKD przy prowadzonej działalności. Gdy nie spełniasz warunków wynikających z ustawy, które umożliwiają zakup OC krótkoterminowego, ubezpieczyciel może odmówić wystawienia takiej polisy.

Źródła:

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031241152